Các em tích cực tham gia Hội chợ ẩm thực do Đoàn trường tổ chức chào mừng Ngày 26/3