Các em học sinh trải nghiệm gói bánh chưng nhân dịp Tết truyền thống của dân tộc